Ana sayfa kitapASLAN Hukuk Bürosu 2005 yılından bu yana faaliyetine devam etmektedir. Çalışma prensiplerimize uygun olarak , takip edilen işlerle ilgili bilgilendirmeler, iş sahibinin talebine göre, en mümkün şekilde kısa periyotlar halinde, raporlamalar ve kurum bünyesinde toplantılar yapmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Halen, 4 avukat, 1 avukat stajyeri ve 6 takip memuru kadrosu ile hizmete devam edilmektedir. Teknolojik tüm olanaklara sahip olunup profesyonel hukuk programları kullanılmaktadır.

Kurumsallaşmış büromuz, yapılan iş ve işlemler hakkında talep halinde faks yada elektronik posta ortamında günlük raporlamalar da yapabilmektedir. Hızlı, güncel bilgiye önem veren büromuz, takibi yapılan işlerin ilerleyişindeki gelişmelerden iş sahibini sürekli haberdar etme ilkesi ile dosyaların gelişimlerinden müvekkil ile avukat arasında bilgi ayniyeti sağlamanın gerekliliğine inanmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerinde, hukuksal gelişmeler ile mevzuat değişiklikleri dinamik bir şekilde takip edilerek, gerekli bilgilendirme ve uyarılar, isteğe göre uygun enstrümanlar yoluyla gecikmeksizin yapılmaktadır.

Zaman ilerledikçe sorunun çözümsüzlüğe gittiğine, riskin arttığına inanan büromuz, hukuki sorunu, en hızlı ve ekonomik yoldan çözme gayreti ile hareket ederek, bunun temini için gerekli her nevi tedbiri almaktadır.

Gerek müvekkillerimizin gerekse de müvekkillerimizin müşterilerinin memnuniyetlerine azami önem veren büromuz bünyesinde, farklı hizmet türleri için ayrı ayrı departmanlar ve bu departmanlar içerisinde, her bir kurumsal müvekkilimiz için konularında uzman yeteri kadar avukat ve yardımcıdan oluşan takımlar kurulmuştur. Hizmet kalitemiz ve verimliliğimizin en üst düzeye çıkarılması yolundaki çalışmalarımız sürmektedir.

Yasal Uyarı Spot 1
Yasal Uyarı Spot 2 Yasal Uyarı Spot 3