Danışmanlık Hizmetleri

Aylık-senelik raporlamalar, finansal analizlerin hukuki değerlendirilmesi, yatırım projelerinin hazırlanması ve hukuki onayı, her tür sözleşmelerin hazırlanması ve tam onayları, 1. derece hukukilik denetimleri, personel-özlük denetimleri, mevzuat anlatımları, Genel Müdür refakat asistanlığı, güncel mevzuat bilgilendirme seminerleri, önleyici danışmanlık vd.

Takip ve Tahsil İşlemleri

Yıllık 50.000 adet dosya kapasiteli personel-ofis donanımı, takip hukukunda profesyonel-tam zamanlı/tam mesaili çalışma düzeninde ve gerektiğinde 24 saat görev başında personel ve ofis donanımı, her ilde görev yapmaya hazır avukat kadrosu, hızlı ve yerinde takip uygulamasının çizilecek projede garanti edilmesi.

Sözleşmeler Hukuku Uygulamaları

Devir-tam devir- ihale sözleşmelerinin, her türlü ihale şartnamesinin hazırlanması, 1. derece hukukilik denetimi, sözleşme geçerliliklerinin ofis onayı ile tam tasdiki, sözleşme icrasından kaynaklanan meselelere pratik çözüm yolları, tahkim ve uygulamalarının profesyonel tasnifi vd..

Ticaret Hukuku Uygulamaları

Şirket kuruluşlarının yapılması, şirket ana sözleşmelerinin hazırlanması ve tadili, nevi değişiklikleri, şirket ve işletme tasfiyeleri, alacak ve borç tasfiyeleri, ortaklık tasfiyeleri, tam sektör analizleri, yatırım, fizibilite, imalat, satın alma, insan kaynakları ve pazarlama iş ve işlemlerinde etkin rehberlik-danışmanlık, şirketler arası ihtilafların analizi ve çözümü, ithalat-ihracat aşamalarının takibi, vergi-gümrük sorunlarının net ve kalıcı çözümlenmesi, iflas-konkordato süreçlerinin hazırlanması ve takibi, Fikri ve Sınai Haklar alanında marka, patent, endüstriyel tasarım haklarının kurulması ve korunması işlemleri, Kamu İhale Hukuku ve Kamu İhale Kurumu işlemleri, Telekomünikasyon Hukuku ve Telekomünikasyon Kurumu işlemleri, İş ve İş Güvencesi Hukuku İşlemleri.